ماشین کنترلی ویراژ

پروژه موفق

ماشین کنترلی ویراژ از طریق تلفن همراه و تبلت هدایت می‌شود. با این ماشین می‌توانید دریفت بکشید و در محیط آفرود آن را کنترل کنید.

10

تعداد خرید

103%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:41,225,000 تومان
قیمت:0 تومان