گجت هوشمند نینیکس

پروژه موفق

نینیکس یک گجت سلامتی کودک است که به شما کمک می‌کند از هرکجا و در هر زمان وضعیت سلامتی کودک‌تان را زیر نظر داشته باشید.

50

تعداد خرید

119%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:50 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:59,695,000 تومان
قیمت:0 تومان