سامانه آنلاین کلینکس

پروژه موفق

با کلینکس می‌توانید به صورت آنلاین نیروهای متخصص خدماتی منزل و محیط‌های کاری و کارگاهی دیگر را با قیمت مناسب و امنیت بالا رزرو کنید.

18

تعداد خرید

140%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:25 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:35,056,000 تومان
قیمت:0 تومان