خانه هوشمند لوکسین

پروژه موفق

محصولات لوکسین‌تک تلاشی برای هوشمندسازی خانه‌های ایرانی است. با استفاده از گجت‌های لوکسین می‌توانید یک قدم به داشتن خانه هوشمند نزدیک شوید.

60

تعداد خرید

153%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:35 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:53,569,000 تومان
قیمت:0 تومان