دیوان حافظ شکسته نستعلیق

پروژه موفق

با خرید این محصول می‌توانید دیوان حافظ را به خط استاد خوشنویسی نستعلیق، علی‌اکبر احمدی دریافت کنید.

35

تعداد خرید

190%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:75,940,000 تومان
قیمت:0 تومان