کنسول بازی جستاورد

پروژه موفق

کنسول بازی جستاورد را به تلویزیون خود متصل کنید تا کودکان بتوانند در فضای محدود خانه و مدرسه، در کنار بازی‌های ویدیویی، فعالیت فیزیکی هم داشته باشند.

33

تعداد خرید

267%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:30 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:80,190,000 تومان
قیمت:0 تومان