بازی رومیزی کاشی‌چین

پروژه موفق

در بازی رومیزی با همکاری هم، کاشی‌ها را کنار یکدیگر بچینید و نقوش زیبا و متفاوت خلق کنید.

29

تعداد خرید

112%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:24 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:26,947,000 تومان
قیمت:0 تومان