کنترل هوشمند پاکن

پروژه موفق

پاکن، سامانه کنترل هوشمند پکیج‌های گرمایشی است. با این سامانه می‌توان دمای محیط یک مکان را از راه دور نظارت کرد و در صورت نیاز تغییر داد.

40

تعداد خرید

282%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:20 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:56,360,000 تومان
قیمت:0 تومان