بازی رومیزی نجات جهان

پروژه موفق

در دوره‌ای که ویروس‌های خطرناک، بقای بشر را تهدید می‌کنند، شما و دیگر بازیکنان در نقش ویروس‌شناس باید به کمک هم دنیا را از خطر نابودی نجات دهید.

78

تعداد خرید

229%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:25 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:57,260,000 تومان
قیمت:0 تومان