تابلوی نقاشی دست به رنگ

پروژه موفق

به کمک تابلوی دست به رنگ می‌توانید بدون نیاز به هیچ‌گونه تسلطی در نقاشی، طرح‌های زیبای آماده را مطابق نقشه رنگ‌آمیزی کنید و به دیوار بزنید.

496

تعداد خرید

805%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:322,021,000 تومان
قیمت:0 تومان