پایشگر دما و رطوبت پاناک

پروژه موفق

با استفاده از پایشگر پاناک می‌توانید شبانه‌روز و از هر جایی، دمای محیط‌های حساس مانند آزمایشگاه، انبار، سرور، گلخانه و غیره را تحت نظر داشته باشید.

12

تعداد خرید

142%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:30 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:42,500,000 تومان
قیمت:0 تومان