اپلیکیشن پازل‌یار

پروژه ناموفق

پازل‌یار یک نرم‌افزار موبایلی برای کودکان اوتیسمی است. بازی‌های متنوع داخل اپلیکیشن به آنها کمک می‌کند بهتر بتوانند با محیط اطراف ارتباط برقرار کنند.

21

تعداد خرید

8%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:50 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:3,770,000 تومان
قیمت:0 تومان