گلدان هوشمند اسمارتی پات

پروژه موفق

گلدان اسمارتی پات گجت هوشندی است که به تلفن همراه شما متصل می‌شود و با تشخیص گیاه درون گلدان وضعیت سلامت گیاه از هر نظر را به شما گزارش می‌کند.

22

تعداد خرید

187%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:35 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:65,469,000 تومان
قیمت:0 تومان