تیکا، پلتفرم آموزش زبان

پروژه موفق

تیکا اپ خودآموز زبان انگلیسی است که توسط مدرسان زبان پشتیبانی می‌شود. با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانید زبان انگلیسی را بدون فراموشی فرا بگیرید.

11

تعداد خرید

194%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:20 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:38,750,000 تومان
قیمت:0 تومان