بازی رومیزی ایستگاه آتش

پروژه ناموفق

در بازی ایستگاه آتش، بازیکنان نقش آتش‌نشان‌هایی را بازی می‌کنند که باید پیش از ریختن ساختمان مصدومین را از زیر آوار نجات دهند و به بیرون منتقل کنند.

37

تعداد خرید

22%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:42 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:9,075,000 تومان
قیمت:0 تومان