ساعت هامین

پروژه ناموفق

ساعت هوشمند RGB با طراحی فریم لس و کنترل IR با قابلیت تنطیم رنگ توسط کاربر

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:100 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:0 تومان