خط و خال

پروژه ناموفق

آموزش بوسیله‌ی انیمیشنی در یک مسیر تعاملی و قدم به قدم همراه با مشاوره و آزمون

1

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:100 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:25,000 تومان
قیمت:0 تومان