ثبت پروژه در نیک‌استارتر

لطفا اطلاعات پروژه خود را به آدرس ایمیل projects@nikstarter.com ارسال نمایید.

در ایمیل عنوان پروژه و توضیحات کامل مربوط به آن را ذکر کنید. اطلاعات تماس خود به همراه رزومه بنیان‌گذاران پروژه را بنویسید.
و همچنین تصاویر(عکس و فیلم) مربوط به پروژه را به پیوست ایمیل کنید.

تیم نیک‌استارتر پروژه شما را بررسی می‌کند و با شما تماس میگیرد.