فرش تعاملی اتاق کودک

فرش تعاملی اتاق کودک که با استفاده از موبایل و تبلت ضمن ارتباط با کودک و ارائه آموزشهای جذاب و بازی و سرگرمی، قدرت تخیل و خلاقیت کودک را افزایش می دهد.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

46

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:50 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:2,100,000 تومان22%

1,638,000 تومان

قیمت:1,638,000 تومان
2,100,000 تومان22%