بازی رومیزی تاسچین

تاسچین یک بازی رول اند رایت مبتنی بر تاس که از بازی clever الهام گرفته است وهر 2 نسخه آن در تاسچین میباشد.این بازی با دیگر بازی های تاسی متفاوت است .

1

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

37

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:40 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:69,000 تومان
قیمت:105,000 تومان34%

69,000 تومان

قیمت:69,000 تومان
105,000 تومان34%