روبین (ربات هوشمند و تعاملی)

روبین، اولین ربات تعاملی فارسی زبان برای کودکان و نوجوانان است که آنها را سرگرم نموده و با مفاهیم هوش مصنوعی، رباتیک و دیگر علوم روز دنیا آشنا می‌کند.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

29

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:200 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:1,000,000 تومان20%

800,000 تومان

قیمت:800,000 تومان
1,000,000 تومان20%