قاشق یار (کمپین دوم)

قاشق یار جدید فن آسا به افراد مبتلا به لرزش دست کمک میکند تا با اعتماد به نفس غذا بخورند و از همنشینی با دیگران لذت ببرند.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

59

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:50 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:2,780,000 تومان30%

1,946,000 تومان

قیمت:1,946,000 تومان
2,780,000 تومان30%