کتاب استارت‌آپی اجرای ناب

پروژه موفق

کتاب اجرای نام، راهنمای گام به گامی در حوزه کسب‌وکار در اختیار مخاطب قرار می‌دهد که در هر مرحله از رشد یک استارتاپ مفید واقع شوند.

7

تعداد خرید

254%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:6 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:15,240,000 تومان
قیمت:0 تومان