در باز کن اتوماتیک پاناک

پروژه موفق

با استفاده از گجت هوشمند پاناک می‌توانید بدون استفاده از ریموت پارکینگ، به کمک تلفن همراه در‌های خانه یا محل کار خود را باز کنید.

30

تعداد خرید

162%

درصد پیشرفت

مبلغ هدف:25 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:40,500,000 تومان
قیمت:0 تومان