چراغ های لمسی

چراغ های لمسی قابل جابجایی و نصب در هر محل دلخواه. اتصال چراغ ها به یکدیگر به صورت آهنربایی و با تعداد دلخواه با یک منبع تغذیه

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

51

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:400 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:1,790,000 تومان30%

1,253,000 تومان

قیمت:1,253,000 تومان
1,790,000 تومان30%