طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

ما نیازهای شما رو شنیده فضا را خلق کرده به کمک واقعیت مجازی (VR) شما را در فضای خود قرار میدهیم و شما از فضا لذت میبرید.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

34

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:150 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:700,000 تومان35%

455,000 تومان

قیمت:455,000 تومان
700,000 تومان35%