ساعت هامین

ساعت هوشمند RGB با طراحی فریم لس و کنترل IR با قابلیت تنطیم رنگ توسط کاربر

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

50

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:100 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:1,800,000 تومان40%

1,080,000 تومان

قیمت:1,080,000 تومان
1,800,000 تومان40%