کپسول خانگی جنگل

این کپسول کوچک را در گلدان‌های خانه یا محل کار، کنار گیاهان خاک کنید و شاهد تقویت گیاه و ماندگاری آنها باشید.

3

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

29

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:550 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:199,500 تومان
قیمت:95,000 تومان30%

66,500 تومان

قیمت:66,500 تومان
95,000 تومان30%