بساز و برنگ نوبر

قطعات این پازل چوبی سه بعدی را می‌توانید مطابق نقشه رنگ بزنید، به هم بچسبانید و یک مجسمه ساخت دست خودتان به یادگار داشته باشید.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

46

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:20 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:125,000 تومان25%

94,000 تومان

قیمت:94,000 تومان
125,000 تومان25%