گجت هوشمند سلامت آکو

گجت هوشمند پایش پارامترهای سلامت گروه آکو به منظور اندازه گیری ریتم ضربان قلب، اشباع اکسیژن خون، فشار خون، نرخ تنفس و دمای بدن طراحی و ساخته شده است.

0

تعداد خرید

0%

درصد پیشرفت

18

روز باقی‌مانده

مبلغ هدف:280 میلیون تومان
مبلغ جمع آوری شده:0 تومان
قیمت:3,500,000 تومان20%

2,800,000 تومان

قیمت:2,800,000 تومان
3,500,000 تومان20%