داستان موفقیت

اقیانوس اسمارتی‌پات آبی است/ گفت‌وگو با بنیان‌گذاران استارت‌آپ گلدان هوشمند

گلدان هوشمند اسمارتی‌پات، حاصل تلاش استارت‌آپی از اصفهان است. با داستان پشت صحنه این گروه بیشتر آشنا شوید. در این رویداد بود که گروه اسمارت‌پات