پیش‌فروش

۹ قدم تا راه‌اندازی کمپین پیش‌فروش موفق

همیشه برای رسیدن به موفقیت نکته‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان به هدف رسید. نکته‌هایی که کوچکند اما برای رسیدن به هدف مفیدند.

پیش‌فروش

۱۵ نکته تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی برای ایده دادن به پروژه پیش‌فروش شما

امروزه شبکه‌های اجتماعی حرف اول را برای جذب مشتری می‌زنند. بنابراین باید بدانی از چه محتوایی برای معرفی محصولت استفاده می‌کنی. پروژه‌ها و کمپین‌های پیش‌فروش