مقالات این نویسنده

پیش‌فروش

نیک استارتر و همه آن چیزی که نیاز است بدانید

تمام رویاهای ما حقیقی می‌شوند، اگر جرئت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. والت دیزنی همه‌چیز با یک ایده در ذهن ما شروع می‌شود. اگر