نشست 1 +6 فین‌تک

نیک استارتراستارتر
5 تیر 1398

 

در این جلسه مدیران تیم‌های فون‌پی، پی‌پینگ، نیوُ، همیان، نیک‌استارتر، بونس و عضو جدید این خانواده، همبودگاه حضور داشتند.

جلسه با حضور استارتاپ‌های فین‌تک رنگ و بوی اشتراک تجربه‌‌ها از سیستم ویژه‌ای که در اکوسیستم فین‌تک ایران جاری است به خود گرفته‌بود. 

در این جلسه رویکرد اصلی تمرکز روی «رشد» استارتاپ‌های فین‌تک بود که با استفاده از تجربه‌ها و زیرساخت‌های «مدیریت ثروت ستارگان» به عنوان تخصصی‌ترین سرمایه‌گذار در حوزه فین‌تک، استارتاپ‌های این حوزه بتوانند رشدی پایدار را تجربه کنند. 

در واقع استارتاپ یک نهاد انسانی است و رشد به عنوان یک ویژگی انسانی می‌تواند در قلب این نهاد تعریف شود و باید تعریف شود. 

به همین دلیل در این جلسه روی ویژگی‌هایی که باعث رشد استارتاپ‌ها می‌شوند تأکید شد. 

در طول جلسه مدیران تجربیات خود در حوزه همکاری‌های تجاری و فروش مشترک داخلی و خارجی را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. در ادامه چالش‌های کسب و کار خود را مطرح کردند و هر یک از مدیران با توجه به شناخت از سایر تیم‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه کرد.

تنها راه رشد، همیشه این است: کاری را که دوست داریم را با تمام وجود انجام دهیم. 

در پایان به مدیران تیم‌هایی که بیشترین رشد در 3 ماه گذشته را داشتند و بهترین راهکار را ارائه دادند به رسم یادبود هدایایی تقدیم شد.

نشست فین تک

نشست فین تک

نشست فین تک

فین تک

فین تک