بلاگ نیک‌استارتر

بحران اقتصادی، پیشران کارآفرینی با تأمین‌ مالی‌ جمعی: مروری بر پیدایش تأمین‌ مالی‌ جمعی

نیک استارتراستارتر
24 آذر 1397

26سپتامبر سال 2008 جهان شاهد یکی دیگر از حوادث مهم تاریخ آمریکا بود که از آن به‌عنوان جمعه سیاه و یا سونامی مالی قرن یاد می‌شود. ورشکستگی نزدیک به 30 بانک و موسسه مالی آمریکا بالغ‌بر 8.2 هزار میلیارد دلار هزینه برای این کشور در پی داشت. ...